Kto skorzysta z rehabilitacji neurologicznej?


 

Programy rehabilitacji neurologicznej mogą być prowadzone jednocześnie przez wiele osób wzajemnie się uzupełniających w trakcie hospitalizacji w szpitalu lub w warunkach ambulatoryjnych.

Rehabilitacja neurologiczna koncentruje zespół wokół pacjenta i rodziny. Zespół pomaga ustawić krótko-i długoterminowe cele leczenia dla odzyskania pożądanej przez nas i pacjenta sprawności.

Układ nerwowy jest podatny na różnego rodzaju nieprawidłowości. Może być uszkodzony poprzez uraz, infekcje, nieprawidłowość budowy, degenerację, guzy, zaburzenia układu oddechowo-naczyniowego. Nieprawidłowości układu nerwowego, którym może pomóc rehabilitacja lub leczenie zawierają, ale nie są ograniczone poniższymi:

1. Zaburzenia naczyniowe - udar, przemijający napad niedokrwienny, krwotok podpajęczynówkowy, krwotok podtwardówkowy i krwiak i nadtwardówkowy

2. Infekcje - zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, polio, i ropień zewnątrzoponowy

3. Strukturalne urazy lub zaburzenia nerwowo-mięśniowe - uraz mózgu, głowy, lub uszkodzenia rdzenia kręgowego, kręgosłupa szyjnego, zespół cieśni nadgarstka, guzy mózgu lub rdzenia kręgowego, neuropatie obwodowa, dystrofia mięśniowa, miastenia, i zespół Guillain-Barré

4. Zaburzenia czynnościowe - bóle głowy, padaczki, zawroty głowy i nerwobóle

5. Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego - choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne (ALS), pląsawica Huntingtona i choroba Alzheimera

Cele programu rehabilitacji neurologicznej obejmują pomoc osobie, by powróciła do najwyższego poziomu sprawności i niezależności oraz poprawa ogólnej jakości życia tej osoby - fizycznie, emocjonalnie i społecznie.

Typowy program rehabilitacji neurologicznej powinien koncentrować się na następujących zagadnieniach:

1. Pomoc w wykonywaniu codziennych czynności

2. Logopedia

3. Doradztwo

4. Kontrola pęcherza i defekacji

5. Działania w celu poprawy kontroli i równowagi mięśni tułowia , miednicy i obręczy barkowej

6. Umiejętności społeczne

7. Chód i równowaga

8. Poradnictwo żywieniowe

9. Udział w grupach wsparcia

10. Działania na rzecz poprawy zdolności poznawczych

11. Edukacja dotyczące procesu chorobowego i choroby

12. Wyznaczanie celów (krótko- i długoterminowych) udziałem jednostki i członków rodziny

 

Dodatkowe porady na temat rehabilitacji znajdziesz poniżej:

Rehabilitacja po udarze mózgu →

Rehabilitacja Funkcjonalna →

Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy →

 

 

mgr Jakub Lisiecki

 

Metody Terapii →

Zaufali Nam

Z naszych usług korzystali: Włocławski Klub Piłkarski "Włocłavia", Stowarzyszenie "Futsal" z Włocławka, Drużyna wojów Inog z Torunia, Włocławska Grupa Paintballowa "Bulldogs", Stowarzyszenie SFTR z Konina, Klub Koszykówki Anwil S.A, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz klub "Lider"

Nasi Partnerzy →

Godziny Wizyt


 W TYGODNIU  8.00 - 20.00


Kontakt

Gabinet CADUCEUS
mgr Jakub Lisiecki
ul. Łubna 5C
87-800 Włocławek

602 775 153

biuro@caduceus.pl

Znajdziesz Nas